management 

projekt manager

Zkušený profesionál, který dokáže rozplánovat a zrealizovat složité, zpravidla jednorázové akce. Zajistí dodržování termínů, sleduje a kontroluje náklady a projekt zdárně dovede do cíle. Projekt manager spolupracuje s dodavateli, partnery a zákazníkem

interim manager

Dočasné nasazení zkušeného manažera do firmy, která chystá zásadní změnu nebo potřebuje externí pomoc na zvládnutí výjimečné situace. Na rozdíl od konzultanta, jehož činnost končí vypracováním doporučení, Interim manager ve Vaší společnosti přímo pracuje. Navržená řešení následně zavádí do praxe a je tudíž také odpovědný za výsledky. Do Vaší firmy přináší cenné know-how, angažovanost, flexibilitu a proaktivitu.

krizový manager

Krizový manažer má schopnostmi a dovednostmi vrátit Vaši firmu do předchozího nebo budoucího funkčního stavu, do stavu opět prosperující firmy. Své schopnosti prokáže zvládnutím dílčích fází řešení krize. Ve fázi záchranné musí zastavit negativní trend odstraněním či omezením působení příčin krize. V navazující fázi strategické formuluje novou strategii – jako přijatelnou a realizovatelnou. Ve fázi taktické realizuje strategii dle přijatého plánu.