public relations

Naši PR kolegové plní zadání klientů ve dvou hlavních rovinách.

Za prvé budováním reputace, tedy dobrého jména Vaší společnosti včetně posilování její známosti. V práci s médii a novináři udržujeme svoji profesionální a stabilní pozici po dlouhá léta. Vytváříme a připravujeme informace tak, aby se obsah našeho sdělení dostal skrze média ke čtenářům či divákům. Vytváříme tiskové zprávy a další podklady, zajišťujeme jejich distribuci a novinářům poskytujeme plný informační servis a materiálové i technické zázemí.


Naší druhou klíčovou kompetencí je budování a rozvoj vztahů s cílovými skupinami dané organizace či společnosti. Desetiletí navazování a udržování vztahů se světem okolo nám dává možnost nejrůznějších úhlů pohledu na danou věc. Propojujeme klíčové aktéry dané situace - ať už je to klíčová osoba, firma, samospráva, politická strana, ministerstvo nebo nevládní organizace. Vzájemné spojení a jednotlivé vztahy dlouhodobě kultivujeme